om artnews

ArtNews re-gestaltar dagsaktuella nyhetsberättelser i konstnärlig form i samarbete med olika konstnärer.

Vi undersöker vad som uppstår i mötet mellan konst och journalistik. Kan den nya formen skapa utrymme för reflektion, empati och fördjupade samtal om våra samtid?

ArtNews är ett konstnärlig forskningsprojekt inom Stockholm University of the Arts.

Projektledare My Häggbom